IMAG Ireneusz Magiera
ul. Sobieskiego 4b/22
41-800 Zabrze
tel. (32) 370-23-46
fax (32) 370-23-45

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Załącznik do Wniosku służący do rejestracji nowych domen oraz modyfikacji danych dla juz istniejących.
Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu dla potrzeb wynikających z Wniosku.
Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z wyjaśnieniami do Formularza i staranne jego wypełnienie.
Złożenie Wniosku oraz poprawne wypełnienie Formularza stanowią warunki rejestracji i utrzymania delegacji domeny.

1. Zgłaszający - Abonent domeny  
 
1a. Nazwa zgłaszającego :

..............................................................................................
 
1b. Siedziba miejscowość - adres :

..............................................................................................


2. Krótki opis domeny :


..............................................................................................


3. Proponowana pełna nazwa domeny :


..............................................................................................


4. Kontakt administracyjny
 
 
4a. Nazwa instytucji :

..............................................................................................
 
4b. Imię i nazwisko :

..............................................................................................
 
4c. Adres :

..............................................................................................
 
4d. Telefon :

..............................................................................................
 
4e. E-mail :

..............................................................................................


5. Kontakt techniczny
 
 
5a. Nazwa instytucji :

..............................................................................................
 
5b. Imię i nazwisko :

..............................................................................................
 
5c. Adres :

..............................................................................................
 
5d. Telefon :

..............................................................................................
 
5e. E-mail :

..............................................................................................


6. Primary Name Server
 
 
6a. Nazwa :

..............................................................................................
 
6b. Adres IP:

..............................................................................................


7. Secondary Name Server
 
 
7a. Nazwa :

..............................................................................................
 
7b. Adres IP:

..............................................................................................

*********************************************************************************************
UWAGA: prosimy nie drukować i wysyłać zamieszczonych poniżej objaśnień !!!
Wszystkie dane Osobowe podane w tym wniosku służą wyłącznie do kontaktu
z abonentem i nie są nikomu przekazywane w jakiejkolwiek formie.
Jeżeli niniejszy formularz służy do modyfikacji, to należy wypełnić
jedynie sekcje, których dane mają być zmienione.

Jeżeli formularz jest wysyłany pocztą elektroniczną, proszę wyraźnie podać kodowanie
polskich liter (np. iso8859-2, utf-8, win1250). W innym przypadku nie może on zawierać
polskich znaków i powinien być wypełniony "otwartym" tekstem w US ASCII.

*********************************************************************************************

Sekcja 1 - Zgłaszający - Abonent domeny

Nie musi być to osoba będąca kontaktem administracyjnym ani technicznym
dla rejestrowanej domeny.
Osoba ta powinna się uprzednio zapoznać z zasadami rejestracji domen

Sekcja 2 - Cel/Opis

Prosimy krotko opisać rodzaj instytucji będącej użytkownikiem
rejestrowanej domeny.

Sekcja 3 - Pełna nazwa domeny

Prosimy wpisać proponowana nazwę domeny, na przykład abc.zabrze.pl
Łączna długość domeny trzeciego poziomu nie może przekroczyć 24
znaków. Dozwolone jest stosowanie jedynie liter, cyfr i znaku
myślnika - patrz tez RFC1034 i RFC1035.

Sekcja 4 - Kontakt administracyjny

Kontakt administracyjny to osoba będąca pracownikiem
instytucji/użytkownika rejestrowanej domeny. Jeżeli
instytucja/użytkownik domeny samodzielnie występuje
o jej zarejestrowanie, to w tej sekcji umieszcza
dane osoby będącej jej własnym pracownikiem lub własne dane. Jeżeli natomiast
o rejestracje domeny w imieniu swojego klienta występuje
dostawca dostępu do Internetu (provider), to w sekcji tej musi
on wskazać pracownika firmy klienta.
Osoba wskazana jako kontakt administracyjny powinna
umieć odpowiedzieć na nietechniczne pytania dotyczące
wykorzystania danej domeny (patrz tez RFC1032).
W polu przeznaczonym na adres prosimy użyć takiej samej postaci
adresu jak w sekcji 5. Wypełniając sekcje "Kontakt administracyjny"
i "Kontakt techniczny" należy obowiązkowo podać numer telefonu.
Proszę dołożyć wszelkich starań, aby określić poprawne dane,
co pozwoli na uniknięcie konieczności wnoszenia poprawek
po rejestracji domeny.

Sekcja 5 - Kontakt techniczny
Kontakt techniczny to osoba, która odpowiada za techniczne aspekty
funkcjonowania rejestrowanej domeny, czyli zarządzająca plikami
konfiguracyjnymi primary name serwera. Osoba ta musi dbać
o poprawna prace oprogramowania DNS i kontaktować się z osobami
odpowiedzialnymi za inne domeny w przypadku problemów dotyczących
danej domeny. Ponieważ np. firma typu "Internet provider" może
pełnić taka role dla innej instytucji, toteż w sekcji 5 dopuszczalne
jest wpisanie osoby z firmy innej niż wymieniona w sekcji 4. W tym
miejscu są akceptowane również adresy z poza Polski. W pkt. 5e
należy obowiązkowo podać adres email.

Sekcja 6 i 7 - Primary name serwer i Secondary name serwer
Każda domena musi posiadać przynajmniej dwa name serwery
rozwiązujące nazwy na adresy IP komputerów z danej domeny
(primary i co najmniej jeden secondary). O ile to możliwe, powinny
one być zlokalizowane w różnych miejscach sieci Internet.
Niekompletna informacja w sekcjach 6 i 7 name serwery spowodują
opóźnienie rejestracji domeny.
W punktach 6a i 7a należy podać pełne nazwy komputerów pełniących
funkcje name serwerow. W punktach 6b i 7b należy natomiast podać
ich adresy IP.
Uwaga: jeśli maszyna pełniąca role name serwera ma kilka fizycznych
adresów IP (multihomed host lub host pełniący role routera),
pod którymi jej nazwa ma być widziana w systemie DNS,
to prosimy na formularzu w punktach 6b i 7b podać wszystkie te adresy.
Jeżeli dla domeny będzie zarejestrowanych kilka secondary
name serwerow, to należy skopiować i wypełnić odpowiednia
liczbę sekcji 7 (nie zmieniając numeru samej sekcji).
Jeżeli użytkownik domeny nie jest w stanie zapewnić secondary
name serwera we własnym zakresie, to powinien zwrócić się
w tej sprawie do swojego dostawcy dostępu do Internetu (providera).